ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ VIDEO ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

Εμφανίζονται αναλυτικά όλες οι ενέργειες – λειτουργίες που μπορείτε να πραγματοποιήσετε.

Προσοχή: Επιλέξτε από τα ακόλουθα video μόνον όσα ανταποκρίνονται στις δυνατότητες του μοντέλου UCLEAR AMP που διαθέτεται.

Παράδειγμα: Το videoμε τον τίτλο ADVANCED PRIVATE INTERCOM (ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΝΔΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ)

Αυτό σημαίνει ότι ενώ συμμετέχετε σε ένα γκρουπ πολλών ατόμων και συνομιλείτε με όλους, μπορείτε να έχετε ιδιωτική συνομιλία με ένα συγκεκριμένο άτομο από το γκρουπ που έχετε προεπιλέξει.
Ο τρόπος σύνδεσης με αυτό το προεπιλεγμένο άτομο εμφανίζεται σε αυτό το video. ΑΥΤΗ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΔΟΕΠΟΙΚΙΝΩΝΙΑ UCLEAR AMP PRO.